Verhalen voor het leven

Vertelvoorstellingen, levensverhalen, vertelwandelingen

Artikelen

Senioren & Kinderen

Senioren/bewoners/grootouders ontmoeten kinderen
(intergenerationele ontmoetingen)

Het is niet nieuw om het vertellen van een goed verhaal als basismethodiek te gebruiken voor intergenerationele ontmoetingen. Maar wij hebben een stevige methodiek hiervoor ontwikkeld. Hoe kan je herinneringen oproepen? Hoe leer je een goed verhaal herkennen? Hoe maak je van een anekdote een boeiend verhaal?

Vroeger werden verhalen gedeeld tussen generaties.  Zo ging het toen: grootouders werkten samen met de kleinkinderen in de tuin, bij de fruitoogst, op het land... En terwijl ze werkten, vertelden ze de verhalen over vroeger.  Een traditie die helas is verloren gegaan.

Hoe ga ik te werk? We blijven stilstaan bij de belevenissen die we hebben meegemaakt, aan de hand van een trigger, een uitnodiging. Alle attributen, oude voorwerpen, foto's, muziek zijn aanwezig en dan delen we de verhalen.  Je kan dit doen in een open groep, op een afdeling, maar het mooiste is een groepje te vormen van max. 12 à 14-tal mensen en samen een reis te maken. Vertrouwen groeit, er ontstaat een ritueel en de verhalen stromen.

Ondertussen worden de kinderen voorbereid op een bezoek.   Een lessenpakket is beschikbaar. Ze leren kijken naar een tijdlijn en ervaren hoe veranderingen in de brede maatschappij en de politiek het dagelijkse leven beïnvloeden. Ze leren een voorval zodanig vertellen dat het begrepen wordt door leeftijdsgenoten en ouderen. Ze krijgen de opdracht om eigen familieverhalen te ontdekken waarvoor ze tips krijgen over interviewen.  Ze leren luisteren en goede vragen stellen.

De ontmoeting tussen de twee groepen is altijd mooi!!! Abstracte feiten zoals oorlog, honger, armoede, soberheid, vluchten e.a.  krijgen ineens vorm en een gezicht. De kinderen leren over de leefgewoonten van vroeger en hoe het leven voortdurend verandert.  De ouderen voelen zich gerespecteerd en leven op. Ze kijken uit naar de bezoeken.